Symulacja akustyczna

Bose® Modeler jest programem do projektowania i analiz akustycznych dla projektantów systemów dźwiękowych lub konsultantów akustycznych. Wykorzystując opracowany komputerowo model 3D przestrzeni akustycznej, Modeler wykorzystuje zaawansowane algorytmy śledzenia wiązek do prognozowania wydajności systemu dźwiękowego. Jako pierwszy system oferujący pełną symulację STI oprogramowanie Modeler jest liderem w dziedzinie prognozowaniu możliwości systemów dźwiękowych od ponad 25 lat. Zastosowanie tak zaawansowane oprogramowania pozwala na idealną wręcz adaptację akustyczną sal.

W przeszłości jedynym sposobem dokładnej oceny możliwości systemu dźwiękowego było odsłuchanie po zakończeniu instalacji. Tylko po całkowitej modernizacji lub budowie obiektu można było po raz pierwszy usłyszeć realny dźwięk. W praktycznie wszystkich przypadkach było to już zbyt późno na dokonanie jakichkolwiek zmian.

Technologia Auditioner umożliwia rzeczywisty odsłuch i ocenę możliwości systemu dźwiękowego tak, jak będzie to w realnych warunkach, przed instalacją jakiegokolwiek elementu nagłośnienia. Pozwala ona projektantom systemów nagłośnieniowych i konsultantom na weryfikację różnych koncepcji systemu i wprowadzenia koniecznych zmian lub korekt, aby stworzyć optymalny system jeszcze przed rozpoczęciem instalacji.

Oprogramowanie Modeler Plus

Oprogramowanie Bose Modeler Plus obejmuje wszystkie funkcje standardowej wersji Modeler. Modeler Plus rozszerza możliwości programu o dodatkowe algorytmy, pozwalające na auralizację przy użyciu systemu prezentacyjnego Auditioner. Te wydajne narzędzia pozwalają projektantowi systemu dźwiękowego lub konsultantowi akustycznemu na rzeczywiste usłyszenie, jak system będzie brzmieć w pomieszczeniu jeszcze przed instalacją.

System demonstracyjny Auditioner III

System Auditioner wykorzystuje opatentowany układ głośników bliskiego pola i zastrzeżone przetwarzanie sygnału do precyzyjnej emisji fal dźwiękowych do uszu słuchacza w taki sam sposób, jak działoby się to w rzeczywistym pomieszczeniu. Użycie technologii Auditioner pozwala słuchaczowi na „wejście” do pomieszczenia i dokładne doświadczenie wydajności systemu nagłośnieniowego w danej lokacji, a także specyficznych właściwości akustycznych miejsca, takich jak przestrzenność, lokalizacja źródeł, pogłos i odbicia.

Zweryfikowane pod kątem dokładności

W Bose Corporation kładziemy równie duży nacisk na weryfikację naszych narzędzi i technologii projektowych, jak na ich tworzenie. Wierzymy, że tylko dzięki wszechstronnym testom i nieustannym porównaniom projektanci systemów dźwiękowych i konsultanci akustyczni mogą mieć pewność co do wyników oprogramowania Modeler oraz symulacji słyszanych przy użyciu technologii systemu Auditioner.

Wyniki były tak imponujące, że system odtwarzania Auditioner otrzymał prestiżową nagrodę „Award for Technological Innovation” od magazynu Discover.

Artykuły prasowe dotyczące systemu Bose Auditioner

Więcej informacji na temat oprogramowania Bose Modeler