Hybryda telefoniczna z rejestratorem audio

Hybryda telefoniczna to urządzenie pozwalające na podłączenie standardowej linii telefonicznej do systemu nagłośnieniowego lub też systemu rejestracji audio. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zarówno rejestracja przychodzących rozmów,a także wykorzystanie sygnału z linii telefonicznej jako źródła w lokalnym systemie nagłośnieniowym.

Przykłady zastosowania – rejestracja przebiegu rozmów

Podłączenie hybrydy telefonicznej do linii telefonicznej połączeń przychodzących, umożliwia rejestrację przebiegu rozmów telefonicznych.
Cały proces rejestracji przebiega automatycznie.  Operator telefonu nie jest powiadamiany o rozpoczęciu i zakończeniu rejestracji.
Możliwa jest także  konfiguracja godzin pracy działania rejestracji, np: tylko w godzinach nocnych.
Przychodzące połączenia telefoniczne automatycznie zapisywane w postaci pliku audio na karcie SD.

Rozwiązanie takie doskonale sprawdzi się np w sieciach callcenter lub placówka dyżuru nocnego.

Przykłady zastosowania – zdalne rozgłaszanie komunikatów

W systemie nagłośnieniowym zainstalowanym na terenie supermarketu została podłączona hybryda telefoniczna. WYkorzystując jedną z wewnętrznych linii telefonicznych lokalnej centrali telefonicznej mamy możliwość „wdzwonienia się”. Dzięki temu, aby wygłosić komunikat poprzez system nagłośnieniowy nie jest niezbędne korzystanie z standardowego mikrofonu, bądź też pulpitu mikrofonowego. Wygłoszenie komunikatu możliwe jest wykorzystanie dowolnego telefonu podłączonego do lokalnej centrali telefonicznej (w tym telefonu bezprzewodowego).

Jak to działa?
1. Po wybraniu numeru wewnętrznego, pod którym zainstalowano hybrydę telefoniczną, odbiera ona połączenie.
2. W słuchawce osoby dzwoniącej słyszalny jest sygnał akustyczny potwierdzający połączenie.
3. Do systemu nagłośnieniowego wysyłany jest sygnał dźwiękowy „gong”.
4. Następnie sygnał z linii telefonicznej przekazywany jest do systemu nagłośnieniowego, i osoba dzwoniąca może wygłosić komunikat.
5. W celu zakończenia wygłaszanie komunikatu wystarczy rozłączyć się.

Jeśli numer wykorzystywany przez hybrydę jest dostępny z linii miejskich, możliwe jest wykonywanie połączeń z dowolnego telefonu (np. komórkowego). Aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, możliwe jest ustawienie konieczności podania kodu cyfrowego przed połączeniem linii telefonicznej do systemu nagłośnieniowego.

Dodatkowe funkcje rozbudowanej wersji hybrydy telefonicznej

Hybryda telefoniczna może posiadać wbudowany syntetyzer głosowy  - operacje wykonywane przez urządzenia zdalne są potwierdzanie komunikatami głosowymi, np:

zostałeś połączony z bramką głosową numer 1. Proszę podaj kod dostępu i nacisnij kratkę” itp.

W wersji z syntezą głosu obsługa i programowanie (np. ustawianie kodu dostępu) odbywa się analogicznie, czyli poprzez menu z potwierdzaniem głosowym, np:

aby zmienić kod dostępu wybierz 1, aby ustalić ilość dzwonków wybierz 2, aby wybrać sygnał gongu wybierz 3… ” itp.

Akt prawny

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2013.1248), Narodowy Fundusz Zdrowia informuje świadczeniodawców, którzy od 1 stycznia 2014 r. będą realizowali świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej o konieczności posiadania rejestratora rozmów telefonicznych lub systemu rejestrującego rozmowy telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań.

Rejestracja rozmów telefonicznych związanych z procesem udzielania świadczeń powinna odbywać się dla każdego numeru, pod którym odbierane są rozmowy u świadczeniodawcy.
W związku z faktem iż od nowego 2014 roku wszystkie placówki świadczące usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą musiały posiadać rejestrator rozmów telefonicznych oraz mają obowiązek archiwizowania nagrań co najmniej przez okres jednego roku …
Tag: NFZ, POZ,