Systemy audiowizualne

Pojęcie „systemy audiowizualne jest bardzo szerokie. W skład takiego systemu mogą wchodzić praktycznie wszystkie urządzenia służące do przekazywania i reprodukowania obrazu lub dźwięku. Zadaniem Firmy instalacyjnej, czyli tak zwanego integratora systemów AV, jest taki dobór, zamontowanie i skonfigurowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu audiowizualnego, aby końcowy użytkownik nie miał najmniejszych trudności z jego poprawnym użyciem.
Podczas doboru i montażu urządzeń brana jest pod uwagę estetyka, kolorystyka sali, a także zalecenie i preferencje użytkowników.

Przy montażu średnich i dużych system audiowizualnych, często w celu zapewnienia łatwości obsługi stosuje się systemy centralnego sterowania, (np: Command Fusion). Są to np wyświetlacze dotykowe lub przyciski funkcyjne. Zadaniem takiego systemu jest ułatwienie a nawet automatyzujące obsługi wszystkich urządzeń.

Gdzie i jak stosowane są, oraz do czego służą systemy audio – wizualne?
Dla łatwiejszego wyjaśnienia tego zagadnienia rozdzielmy tymczasowo część audio, a więc nagłośnienie od części wideo, a więc obrazu.

Nagłośnienie

Nagłośnienie, czyli reprodukcja mowy ludzkiej lub też odtwarzanie tła (podkładu) muzycznego.
Rozwiązania takie stosuje się w salach szkoleniowych, salach konferencyjnych, na przykład podczas prelekcji, wykładów, spotkań dyskusyjnych. W sytuacji gdy w sali przebywa chociażby kilkunastoosobowa grupa uczestników konieczne jest zapewnienie dobrej zrozumiałości mowy. Często także zadaniem systemu nagłośnieniowego jest „zdyscyplinowanie” uczestników spotkania poprzez przydzielanie im głosów, a więc włączanie lub podawanie mikrofonu.
Dodatkowo w urzędach publicznych, bardzo często wymagana jest rejestracja przebiegu spotkania. Dzięki zastosowaniu systemu konferencyjnego, każde wypowiedziane do mikrofonu słowo, jest jednocześnie rejestrowane. Możliwe jest oczywiście późniejsze odtworzenie nagrania, chociażby w celu przepisania go do protokołu zebrania.

Uwaga:
Urządzenie służące do nagłośnienia sali (głośniki) mogą być zamontowane na stałe ścianach lub na (w) suficie pomieszczenia, a także  - w  przypadku sal w których montaż stały nie jest możliwy – jako urządzenia przenośne, nie będące stałym elementem sali, np: zestaw Bose L1 Compact. Rozwiązanie to jest jednakże najmniej wygodne i wymaga każdorazowego przygotowania zestawu przed użyciem.
W sytuacji kiedy potrzebujemy podstawowego nagłośnia sali a jednocześnie przeprowadzenia idealnej rejestracji przebiegu spotkania sprawdza się typowy system konferencyjny, np; DIS DDS5900.

Istnieje jeszcze pewna różnica pomiędzy typowym system nagłośnieniowym, oraz systemem konferencyjnym.
W pierwszym przypadku głośniki wkomponowane są w wystrój sali (najczęściej zamocowane na stałe), a mikrofon posiada osoba przemawiająca, np: prelegent lub uczestnik spotkania, który tymczasowo zabrał głos i podszedł do mikrofonu.
W drugim przypadku, czyli stosując system konferencyjny, uczestnicy konferencji siedzą zwróceni do siebie twarzami (przy stole podłużnym lub okrągłym) a przed każdym z uczestników postawiony jest specjalny pulpit konferencyjny wyposażony w mikrofon i głośnik. W tej sposób każdy z uczestników może poprosić o głos, po czym wypowiedzieć swoją kwestię nie wstając z miejsca. Rozwiązanie to  zapewnia idealny odbiór werbalnego przekazu dla każdego z uczestników konferencji, a także pozwala przewodniczącemu spotkania  na zarządzanie konferencją.
Więcej o systemach konferencyjnych możecie Państwo dowiedzieć się w odpowiednim dziale poświęconym temu zagadnieniu.

Wideo

Wideo, czyli prezentacja obrazów na dużych lub małych powierzchniach.
Podczas szkoleń, prelekcji lub wykładów prowadzonych w salach wyposażonych w system nagłośnieniowy lub konferencyjny zapewniony mamy idealny odbiór  mowy prelegenta  przez wszystkich uczestników. A co z przekazem obrazu? Co w sytuacji gdy prelegent prowadzi wykład w oparciu o prezentację wideo? Wtedy właśnie z pomocą przychodzą urządzenia służące do przekazywania obrazu z komputera (laptopa) prelegenta do szerszej widowni.
Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest zastosowanie projektora multimedialnego oraz  ekranu projekcyjnego. Ze względu na trwałość i jakość urządzeń zawsze sugerowane jest montowanie każdego elementu zarówno wyposażenia audio jak i wideo na stałe. W przypadku urządzeń do przekazywania obrazu mówimy o zamontowaniu na stałe projektowa multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego.

Odpowiednia integracja urządzeń do reprodukcji mowy oraz urządzeń do przekazywania obrazu pozwala na stworzenie kompleksowego wyposażenia sali wykładowej w system zwany systemem „audiowizualnym”.
Stosowanie podczas wykładów, spotkań lub prelekcji zaawansowanych systemów audiowizualnych pozwala na komfortową pracę prelegentów, a także na bezproblemowy odbiór treści wykładu przez wszystkich uczestników

Zobacz także

Systemy konferencyjne

Systemy rozgłoszeniowe