Rejestracja rozmów telefonicznych

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2013.1248), Narodowy Fundusz Zdrowia informuje świadczeniodawców, którzy od 1 stycznia 2014 r. będą realizowali świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej o konieczności posiadania rejestratora rozmów telefonicznych lub systemu rejestrującego rozmowy telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań.

Gotowe rozwiązanie

Przedstawiamy Państwu gotowe rozwiązanie spełniające wszystkie założenia funkcjonalne ww rozporządzenia.

Rejestracja przebiegu rozmów – autonomiczne urządzenie rejestrujące.

NFZ przypomina o rejestratorach rozmów

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ poinformował na stronie internetowej Funduszu o konieczności posiadania przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2014 r. rejestratora rozmów telefonicznych lub systemu rejestrującego rozmowy telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań.

Źródło: www.nfz.gov.pl;
Źródło: www.zdrowie.abc.com.pl